Όροι χρήσης

H υπηρεσία άμεσης πληρωμής λογαριασμού (στο εξής «Η Υπηρεσία») μέσα από το my.fibair.gr/ebill είναι διαθέσιμη σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας άσχετα με το αν είναι ή δεν είναι πελάτες της Citiwave Systems Ε.Π.Ε. (Fibair). Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να πληρώσουν/εξοφλήσουν το προσωπικό τους ή και οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό αρκεί να έχουν στην κατοχή τους τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του συνδρομητή όπως αυτός αναγράφεται στο e-mail της ειδοποίησης έκδοσης λογαριασμού που αποστέλλεται μηνιαίως στον συνδρομητή του προγράμματος χρήσης. Η εγγραφή στην εφαρμογή της διαχείρισης λογαριασμού και η απόκτηση ‘Ονόματος χρήστη’ και ‘Κωδικού χρήστη’ δίνει κάποιες περαιτέρω δυνατότητες όπως την ηλεκτρονική ανάλυση και παρουσίαση του λογαριασμού τους, την αυτόματη συμπλήρωση των πεδίων που σχετίζονται με το μητρώο του συνδρομητή, την ενημέρωση σχετικά με το υπόλοιπο/οφειλόμενο ποσό του μητρώου αλλά και την διατήρηση και παρουσίαση του ιστορικού όλων των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της ιστοσελίδας. Η εγγραφή στην εφαρμογή της πληρωμής λογαριασμού είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές προγραμμάτων συμβολαίου της Citiwave Systems Ε.Π.Ε. (Fibair). Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στην χρήση της Υπηρεσίας, καθώς η χρήση αυτής συνεπάγεται την ανεπιφύλαχτη αποδοχή όλων των όρων που περιγράφονται στο παρόν.

Η πληρωμή είναι δυνατή με την χρήση των πιστωτικών καρτών VISA, MASTERCARD και των χρεωστικών καρτών VISA ELECTRON και MAESTRO, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία παρέχει ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Για τους μη εγγεγραμμένους χρήστες και προκειμένου να γίνει αναγνώριση/ αντιστοίχηση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής για το οποίο ο χρήστης επιθυμεί να κάνει κάποια πληρωμή, οι χρήστες υποχρεούνται να εισάγουν τον ανάλογο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής συνδρομητή. Εάν ο χρήστης εισάγει κάποιο λανθασμένο κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής, διαφορετικό από αυτό που επιθυμούσε να πληρώσει, η Citiwave Systems Ε.Π.Ε. (Fibair) δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα στον χρήστη.

Οι Χρήστες μπορούν να καταβάλουν το πλήρες υπόλοιπο του τελευταίου λογαριασμού τους ή ποσό περισσότερο από το ληξιπρόθεσμο και λιγότερο από το οφειλόμενο ποσό. Μετά την εισαγωγή και την ταυτοποίηση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής, το ποσό πληρωμής είναι προ-συμπληρωμένο και ίσο με το οφειλόμενο ποσό την στιγμή της πληρωμής. Οι χρήστες στο σημείο αυτό έχουν την επιλογή ή να πληρώσουν το προ-συμπληρωμένο ποσό ή να το αλλάξουν και να πληρώσουν όποιο ποσό αυτοί επιθυμούν σύμφωνα με τον παραπάνω περιορισμό.

Το οφειλόμενο ποσό που εμφανίζεται, διαμορφώνεται σύμφωνα με τις πληρωμές που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο συνδρομητή μέσω οποιουδήποτε καναλιού (σε κατάστημα ή κατάθεση σε λογαριαμό κλπ), και οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στις τελευταίες 24 ώρες. Αντίστοιχα, οι πληρωμές που γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας ολοκληρώνονται μέσα σε τουλάχιστον 24 ώρες, και μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος γίνεται ενημέρωση του υπολοίπου του μητρώου για την διενέργεια της ανωτέρω πληρωμής καθώς και του ιστορικού πληρωμών. Το ιστορικό των πληρωμών εμφανίζεται στην εφαρμογή διαχείρισης λογαριασμού.

Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με την χρήση της υπηρεσίας, οι νόμιμοι κάτοχοι των συνδέσεων σε προγράμματα συμβολαίου Citiwave Systems Ε.Π.Ε. (Fibair) μπορούν να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση πελατών της Citiwave Systems Ε.Π.Ε. (Fibair) καλώντας τον αριθμό 2610-878000.

Προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση της πληρωμής (π.χ. στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών) δεν συλλέγονται από την εταιρική μας ιστοσελίδα παρά μόνο είτε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ως συνεργαζόμενη τράπεζα για την συλλογή πληρωμών με πιστωτική/χρεωστική, η οποία εκτελεί αποκλειστικά μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας της την πληρωμή των λογαριασμών. Η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία αυτά είναι αντίστοιχα στο περιβάλλον των συστημάτων της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτές χωρίς την παρέμβαση της Citiwave Systems Ε.Π.Ε. (Fibair). Κατά συνέπεια η Citiwave Systems Ε.Π.Ε. (Fibair), δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται σε κανένα στάδιο της εκτέλεσης της πληρωμής στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση της πληρωμής (π.χ. στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών), ούτε και αναμιγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της πληρωμής. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική τους κάρτα, οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να εκτυπώσουν ηλεκτρονική απόδειξη ή/ και να την αποστείλουν στο προσωπικό τους email με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. Ειδικά για τους εγγεγραμμένους χρήστες στην εφαρμογή της πληρωμής λογαριασμού υπάρχει η δυνατότητα να δουν και να εκτυπώσουν και σε μεταγενέστερο χρόνο τις αποδείξεις των ηλεκτρονικών πληρωμών που πραγματοποιούν

Η Citiwave Systems Ε.Π.Ε. (Fibair) λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω διαδικτύου. Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, αριθμός μητρώου συνδρομητή, ποσό πληρωμής), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Citiwave Systems Ε.Π.Ε. (Fibair) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την Εταιρεία μας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την ανωτέρω συνεργαζόμενη για την παρούσα υπηρεσία τράπεζα ή την PayPal και διαγράφονται, όταν επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τηρούνται. Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε και ρητά συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο από τη Citiwave Systems Ε.Π.Ε. (Fibair) όσο και από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Οι πελάτες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απόρρητου των στοιχειών τους και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, όπως αυτές παρέχονται από τη Citiwave Systems Ε.Π.Ε. (Fibair) και σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, έχοντας υπόψη τους ότι οι κανόνες ορθής συμπεριφοράς πρέπει να διαφυλάσσονται και κατά τη χρήση των εφαρμογών αυτών. Ακόμα οι πελάτες αποδέχονται ότι απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφάλειας των συστημάτων της Εταιρίας προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών, να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσουν κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων. Σε περίπτωση που ο πελάτης αντιληφθεί κάποιο περιστατικό σχετικό με την ασφάλεια των στοιχείων του ή των συναλλαγών του θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών και να αναφέρει το πρόβλημα. Τέλος σε κάθε περίπτωση που υποπίπτει στην αντίληψη του πελάτη μη ορθή συμπεριφορά και χρήση των εφαρμογών, πρέπει να ειδοποιεί άμεσα τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών και να καταγγέλλει το περιστατικό. Η Citiwave Systems Ε.Π.Ε. (Fibair) παρέχει τη δυνατότητα τέτοιας καταγγελίας τηλεφωνικά, μέσω του διαδικτύου (ηλεκτρονικές φόρμες), και μέσω των καταστημάτων. Ο πελάτης πρέπει να κατανοήσει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη του στο διαδίκτυο και να μην χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εφαρμογές με παράνομο ή αντισυμβατικό τρόπο. Ως παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών, λογίζεται και κάθε περίπτωση παραβίασης του νόμου και ιδίως παραβατικής συμπεριφοράς εκβιασμού, λιβελογραφίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, ρατσιστικής μεταχείρισης, παιδοφιλίας, παρακολούθησης ή διαρροής απόρρητων πληροφοριών, κ.ο.κ..

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.fibair.gr) καθώς και οι όροι καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας (https://www.fibair.gr/privacy). Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η σχετική ιστοσελίδα της Εταιρίας (Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων, https://www.fibair.gr/privacy) περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων.